İsimsiz Eser, Bedri Baykam

Yeni-Dışavurumculuk akımının öncülerinden olan ve ayrıca yaptığı multi-medya enstalasyonları (Livart) ve kolajlı siyasi sanat eserleriyle de tanınan Baykam’ın eserlerinde sıklıkla rastladığımız soyut form ve ifade özgürlüğü yansımalarından bir çalışması.

0.00$

Bir teklif yapın!
Kategoriler:
Eserin Tekniği

Kağıt Üzeri Karışık Malzeme

Boyut

71,5×53 cm

Eserin Yılı

1987

İmza Yeri

Ön-Sağ

Özgünlük Belgesi

Alınabilir