İsimsiz Eser, Halil Dikmen

Resminde bir dönem etkin olan kübist ve konstrüktivist ilgilerini görkemli figüratif kompozisyonlara ve peyzajlara kendi algı ölçütleri bağlamında başarı ile uygulayan bir sanatçı olarak dikkat çeken Halil Dikmen’in soyut çalışmalarından biri.

0.00$

Bir teklif yapın!
Kategoriler:
Eserin Tekniği

Kağıt Üzeri Karışık Malzeme

Boyut

32×22 cm

İmza Yeri

Arka

Özgünlük Belgesi

Alınabilir

Çerçeve

Çerçevesi Var